Tài liệu kỹ thuật - Hướng dẫn kết nối Database trong Bartender

Xin vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn đối tượng cần kết nối databaseBước 2: Chọn Tab Data Source và chọn mục Database như hìnhBước 3: Chọn tiếp mục Advance như hìnhBước 4: Chọn Database Setup như hìnhBước 5: Khi chương trình hiện ra 1 cửa sổ mới, chọn Next như hìnhBước 6: Chọn tuần tự theo hìnhBước 7: Chọn kiểu file database rồi chọn Next (trong ví dụ này, tôi chọn là file Excell)Bước 8: Trỏ đường dẫn đến file cần kết nối và chọn OKBước 9: Chọn đúng Sheet có chứa dữ liệu cần kết nối và bấm AddBước 10: Bấm OK để kết thúc quá trình kết nối file dữ liệuBước 11: Chọn trường dữ liệu cho đúng với đối tượng cần kết nối và bấm OK để kết thúc quá trình kết nối Database. Khi chọn đối tượng kế tiếp để kết nối, chúng ta có thể bỏ qua từ bước 4 đến bước 10Bước 12: Khi in, chúng ta có thể chọn số lượng tem in theo database với trình tự như sau

Bước 13: Chúng ta có thể chọn in hết file dữ liệu hoặc chỉ in những Record theo chỉ định bằng cách chọn như bên dướiNhư vậy là ta đã hoàn thành việc kết nối Database và in tem có Database, chúc các bạn thành công.

Trong trường hợp gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tức thời. Cảm ơn sự quan tâm!

ĐỐI TÁC CỦA DELFI