Tài liệu kỹ thuật - Một số cài đặt cho DelfiScan C65

1. Set các chế độ quét cho C65:
Trước tiên, để set các chế độ cho máy cần phải đưa máy vào chế độ thiết lập bằng cách quét mã vạch Enter/Exit Programing Mode sau đó mới quét mã vạch set, cuối cùng quét lại 1 lần mã vạch Enter/Exit Programing Mode để kết thúc. (Lưu hình ảnh về máy tinh và in ra giấy bằng phần mềm Paint)
a. Chế độ Trigger Hold Multi: là chế độ giữ cò và quét liên tục

b. Chế độ Trigger Pulse Multi: là chế độ bấm cò 1 lần và quét liên tục

c. Chế độ Flashing: là chế độ quét tự động, khi nghỉ tia nhấp nháy

d. Chế độ Always On: là chế độ quét tự động, tia luôn sáng

e. Chế độ Stand Mode: là chế độ quét tự động khi đặt trên đế, tự động bật tia khi đưa mã vạch vào máy

f. Chế độ Trigger Single: là chế độ mặc định của máy, 1 lần bấm cò là quét 1 mã vạch


2. Set Tab: Quét mã vạch Enter/Exit Programing Mode để bắt đầu sau đó quét tuần tự các mã vạch bên dưới, cuối cùng quét 2 lần mã vạch Enter/Exit Programing Mode để kết thúc

ĐỐI TÁC CỦA DELFI