Tài liệu kỹ thuật - Một số cài đặt cho Gryphon GM-4100

1. Khôi phục cài đặt gốc:
Sau khi quét mã vạch dưới đây, máy sẽ trở về tình trạng như mới xuất xưởng


2. Kết nối máy với đế:
Để kết nối máy quét với đế, ta cần loại bỏ kết nối trước đó bằng cách quét mã vạch bên dưới, sau đó đặt lên đế và đợi khoảng 3 giây sẽ nghe thấy tín hiệu kết nối thành công

3. Set interface:
Quét mã vạch tương ứng để chọn interface thích hợp
       a. RS-232:

        b. USB:

ĐỐI TÁC CỦA DELFI