Tài liệu kỹ thuật - Một số cài đặt cho Symbol LS2208

1. Khôi phục cài đặt gốc:
Quét mã vạch bên dưới, máy sẽ trở về tình trạng như mới xuất xưởng


2. Set Enter:

Sau khi quét lần lượt các mã vạch bên dưới, dữ liệu được đọc từ máy quét sẽ tự xuống dòng sau mỗi lần quét.

ĐỐI TÁC CỦA DELFI