Sửa Máy Kiểm Kho PDA

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Liên hệ ngay

Thương hiệu: HONEYWELL Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho HONEYWELL DOLPHIN 6500 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: OPTICON Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho Máy kiểm kho Opticon H25 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: CIPHERLAB Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho CIPHERLAB CPT-8000L như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DATAMAX Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho DATAMAX DT770 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: IDATA Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho IDATA 65 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: Point Mobile Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho Point Mobile PM66, PM200, PM451, PM85 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: M3 Mobile Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho M3 Mobile như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DENSO Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho DENSO BHT 600Q như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: OPTICON Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho Máy kiểm kho Opticon H31 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DATALOGIC Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho DATALOGIC DH60 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống...