Sửa Máy Quét Mã Vạch

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Liên hệ ngay

Thương hiệu: MAGELLAN Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch MAGELLAN 800I các lỗi như Cò bấm bị liệt nút, Đèn báo không hiển thị, Mất âm thanh khi quét mã vạch, Máy quét mất tia, không lên nguồn, Máy quét chậm, không đọc được mã vạch,...  

Liên hệ ngay

Thương hiêu: OPTICON Đặc điểm: Sửa chữa máy quét mã vạch OPTICON OPR 3201Z các lỗi như Cò bấm bị liệt nút, Đèn báo không hiển thị, Mất âm thanh khi quét mã vạch, Máy quét mất tia, không lên nguồn, Máy quét chậm, không đọc được mã vạch,...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: HONEYWLL Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch HONEYWILL MK-3780 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa chữa máy quét DELFI SCAN C71 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DELFISCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFISCAN C45 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn,..

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN C90 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN C90 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn,...

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN M81 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: HONEYWILL Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch HONEYWILL 1452G các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: DATALOGIC Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DATALOGIC QW2100 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu:DATALOGIC Đặc điểm: Sửa máy quét DATALOGIC GBT4430 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Liên hệ ngay

Thương hiệu: OPTICON Đặc điểm: Sửa máy quét OPTICON các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn