Sửa Máy Quét Mã Vạch

Hiển thị 1–12 của 17 kết quả

Báo giá

Thương hiệu: MAGELLAN Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch MAGELLAN 800I các lỗi như Cò bấm bị liệt nút, Đèn báo không hiển thị, Mất âm thanh khi quét mã vạch, Máy quét mất tia, không lên nguồn, Máy quét chậm, không đọc được mã vạch,...  

Báo giá

Bệnh Viện Mã Vạch là Trung tâm Bảo hành và Sửa Máy quét OPTICON OPR 3201Z như Hư hỏng cò bấm, Máy quét không hoạt động, Mất tiếng khi quét mã vạch,...

Báo giá

Thương hiệu: HONEYWLL Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch HONEYWILL MK-3780 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN C71 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DELFISCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFISCAN C45 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN C90 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN C90 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DELFI SCAN  Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DELFI SCAN M81 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: HONEYWILL Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch HONEYWILL 1452G các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu: DATALOGIC Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DATALOGIC QW2100 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu:DATALOGIC Đặc điểm: Sửa máy quét mã vạch DATALOGIC GBT4430 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn

Báo giá

Thương hiệu:DATALOGIC Đặc điểm:  Chuyên sửa máy quét mã vạch DATALOGIC QW2420 các lỗi như Hư hỏng cò bấm, Không hiển thị đèn báo, Mất tiếng khi quét mã vạch, Máy mất tia, không lên nguồn