HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DATABASE TRONG BARTENDER

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI DATABASE TRONG BARTENDER

Xin vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn đối tượng cần kết nối database

Bước 2: Chọn Tab Data Source và chọn mục Database như hình

Bước 3: Chọn tiếp mục Advance như hình

Bước 4: Chọn Database Setup như hình

Bước 5: Khi chương trình hiện ra 1 cửa sổ mới, chọn Next như hình

Bước 6: Chọn tuần tự theo hình

Bước 7: Chọn kiểu file database rồi chọn Next (trong ví dụ này, tôi chọn là file Excell)

Bước 8: Trỏ đường dẫn đến file cần kết nối và chọn OK

Bước 9: Chọn đúng Sheet có chứa dữ liệu cần kết nối và bấm Add

Bước 10: Bấm OK để kết thúc quá trình kết nối file dữ liệu

Bước 11: Chọn trường dữ liệu cho đúng với đối tượng cần kết nối và bấm OK để kết thúc quá trình kết nối Database. Khi chọn đối tượng kế tiếp để kết nối, chúng ta có thể bỏ qua từ bước 4 đến bước 10

Bước 12: Khi in, chúng ta có thể chọn số lượng tem in theo database với trình tự như sau

Bước 13: Chúng ta có thể chọn in hết file dữ liệu hoặc chỉ in những Record theo chỉ định bằng cách chọn như bên dưới

Như vậy là ta đã hoàn thành việc kết nối Database và in tem có Database, chúc các bạn thành công.

Trong trường hợp gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tức thời. Cảm ơn sự quan tâm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *