MỘT SỐ CÀI ĐẶT CHO DELFISCAN C65

Cùng xem qua hướng dẫn một số cài đặt cho delfiscan c65 nhé.

1. Set các chế độ quét cho C65

Trước tiên, để set các chế độ cho máy cần phải đưa máy vào chế độ thiết lập bằng cách quét mã vạch Enter/Exit Programing Mode sau đó mới quét mã vạch set, cuối cùng quét lại 1 lần mã vạch Enter/Exit Programing Mode để kết thúc. (Lưu hình ảnh về máy tinh và in ra giấy bằng phần mềm Paint)

a. Chế độ Trigger Hold Multi: là chế độ giữ cò và quét liên tục

b. Chế độ Trigger Pulse Multi: là chế độ bấm cò 1 lần và quét liên tục

c. Chế độ Flashing: là chế độ quét tự động, khi nghỉ tia nhấp nháy

d. Chế độ Always On: là chế độ quét tự động, tia luôn sáng

e. Chế độ Stand Mode: là chế độ quét tự động khi đặt trên đế, tự động bật tia khi đưa mã vạch vào máy

f. Chế độ Trigger Single: là chế độ mặc định của máy, 1 lần bấm cò là quét 1 mã vạch


2. Set Tab: Quét mã vạch Enter/Exit Programing Mode để bắt đầu sau đó quét tuần tự các mã vạch bên dưới, cuối cùng quét 2 lần mã vạch Enter/Exit Programing Mode để kết thúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *