DATALOGIC MAGELLAN 3300HSI

Báo giá

Quét đồng thời mã 1D và 2D + Laser đa tia + Chụp ảnh BMP,JPEG + Cảm biến ảnh 1280×1024 + Weight 0.79 kg