BIXOLON XD3-40 Series

Báo giá

Máy in mã vạch Bixolon XD3
Đặc điểm: In 1D/Qrcode + Speed 127mm/s + Resolution 203dpi + USB/Nối tiếp/ Ethernet