CG4 SERIES

Báo giá

Máy in tem nhãn
Đặc điểm: Print 1D,2D + Speed: 100mm/s + Resolution: 203 dpi + Interface: USB, RS232