CINO FUZZYSCAN S680

Liên hệ ngay

Thương hiệu máy quét mã vạch CINO
Đặc điểm: Scan 1D, 2D + IP42 + Drop 1m8 + Speed 96840Lux + Pin 65.000-1scans/s + Bluetooth, USB