DELFI SCAN C45

Liên hệ ngay

Thương hiệu: Máy quét mã vạch DELFISCAN C45

Đặc Điểm:

Quét mã 1D + Tay cầm dạng súng + Tia quét Laser + Giao tiếp USB + IP42 + Tự chỉnh chế độ quét tự động