DELFISCAN C91

Liên hệ ngay

Thương Hiệu máy quét mã vạch: DELFISCAN
Đặc Điểm: Đọc mã 1D và 2D, IP công nghiệp 52, 1.8 Drop, Giao tiếp: USB|RS – 232|Keyboard Wedge