OPTICON OPR-3201

Báo giá

Mã sản phẩm: Opticon OPR-3201

Đặc Điểm: Drop 1,5m + IP 42 + USB,RS-23, Keyboard Wedge + Speed: 100scan/s