TOSHIBA B-EX4T1-203PDI

Báo giá

Bệnh Viện Mã Vạch là Trung tâm Bảo hành –  Sửa chữa Máy in mã vạch Toshiba B-EX4T1-203PDI như Thay đầu in, Mainboard, Sensor, lỗi mất nguồn, thay dây cuaroa,…