ZEBRA GT800

Báo giá

Bệnh Viện Mã Vạch là Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra GT800, GT800, GK420T, GC420, ZD420, … như Thay đầu in, Mainboard, Sensor, lỗi mất nguồn, thay dây cuaroa,…