TOSHIBA B-SX4T-GS20, B-SX5T-TS22

Báo giá

Bệnh Viện Mã Vạch là Trung tâm Bảo hành –  Sửa Máy in mã vạch Toshiba B-SX4T-GS20, B-SX5T-TS22 như Thay đầu in, Mainboard, Sensor, lỗi mất nguồn, thay dây cuaroa,…