IDATA 65

Liên hệ ngay

Thương hiệu: IDATA

Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho IDATA 65 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống…