POINTMOBILE PM450, PM451 & PM550

Báo giá

Thương hiệu: PointMobile

Đặc điểm: Sửa máy kiểm kho PointMobile PM450, PM451 & PM550 như Liệt cảm ứng, Không lên nguồn, Máy khởi động chậm, Hư đầu quét, Lỗi kết nối về Wifi với hệ thống…