Thông tin sửa chữa - Sửa mainboard Bluebird Pidion Bip-6000
Sửa chữa, thay thế đuôi sạc trên mainboard

ĐỐI TÁC CỦA DELFI