PHẦN MỀM

Bạn có vấn đề với thiết bị mã vạch của mình ? 

Đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất 

GỌI NGAY : 0973 382 111 GỬI CÂU HỎI

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

KHÁCH HÀNG

CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

“ Chúng tôi có 4 kho hàng cần phải quản lý, nếu áp dụng theo các phương pháp thủ công cũ, thì nhân viên kho sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm đếm v?chi vấn thông tin của hàng hóa. Nhờ vào giải pháp kiểm kho bằng Qrcode, nhân viên của chúng tôi đã làm việc một cách khoa học v?hiệu quả hơn… ”

BATICO CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA BẰNG MÁY KIỂM KHO PM85

“ Chúng tôi có 4 kho hàng cần phải quản lý, nếu áp dụng theo các phương pháp thủ công cũ, thì nhân viên kho sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm đếm v?chi vấn thông tin của hàng hóa. Nhờ vào giải pháp kiểm kho bằng Qrcode, nhân viên của chúng tôi đã làm việc một cách khoa học v?hiệu quả hơn… ”

BATICO CẢI TIẾN QUY TRÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA BẰNG MÁY KIỂM KHO PM85